Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

Μετά τον εμφύλιο 1946-49, οι εκάστοτε κυβερνώντες μέχρι και τις ημέρες μας, οδήγησαν τους κατοίκους της περιφέρειας της Ελλάδος στο λεκανοπέδιο της ΑΤΤΙΚΉΣ, με αποτέλεσμα η Αθήνα σήμερα να είναι μια τερατούπολη, με παγκόσμιο φαινόμενο ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, να βρίσκεται στην Αθήνα, με συνθήκες και ποιότητα ζωής αρνητικές.
Ο αμίαντος, το τσιμέντο, τα ανθυγιεινά διαμερίσματα κλουβιά, τα φτηνά υλικά κατασκευής, η αντιπαροχή, το εύκολο κέρδος, η έλλειψη πράσινου, ο κακός πολεοδομικός σχεδιασμός, το μπάζωμα ποταμών, ρεμάτων και οικοδόμηση δασών με τα αυθαίρετα, οι πολλοί και διαφορετικοί ΓΟΚ στην ίδια πόλη, το κυκλοφοριακό, η ρύπανση-μόλυνση-δηλητηρίαση του περιβάλλοντος ατμόσφαιρα,υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα και βιόσφαιρα), τα παρασιτικά επαγγέλματα, οι οικονομικοί μετανάστες, η έλλειψη κρατικού ελέγχου σε όλες τις εκφάνσεις και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , έγιναν μπούμερανκ για τον Έλληνα, με συνέπεια πολλοί να επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας καλλίτερους δείκτες ποιότητας ζωής. Εμείς θα εστιάσουμε στο θέμα της κατοικίας, που είναι ο ναός μας, ο βωμός μας, το ησυχαστηριό μας και ο χώρος δημιουργίας, για όλη μας τη ζωή.